Dringende hulp van de huisarts buiten kantoortijden?
Bel direct 0900-5009000
Bezoek huisartsenpost Oost-Achterhoek
Huisartsenzorg

HuisartsenOrganisatie Oost-GelderlandHuisartsenZorg Oost-Achterhoek is onderdeel van HuisartsenOrganisatie Oost-Gelderland

Zorgprogramma - COPD

Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Goede zorg voor mensen met COPD

Bij COPD zijn de longen en de luchtwegen blijvend ontstoken waardoor beschadigingen zijn opgetreden. Hierdoor is de ziekte COPD niet te genezen maar is verlichting van klachten en het voorkomen van een achteruitgang wel mogelijk. Daarom is in de regio Apeldoorn gestart met ketenzorg voor mensen met COPD. Hier leest u de belangrijkste zaken over de ketenzorg COPD.

Wat is ketenzorg COPD?

Binnen de Ketenzorg COPD zijn er afspraken gemaakt op welke wijze de huisarts de diagnose stelt en wat de behandeling minimaal in moet houden. Een jaarlijkse controle zorgt ervoor dat als het minder mocht gaan de behandeling tijdig bijgestuurd kan worden.

De Ketenzorg COPD richt zich op de diagnostiek (in kaart brengen), behandeling en controle van uw COPD. Dit wordt uitgevoerd door zorgverleners die bij de zorg voor COPD zijn betrokken, namelijk de huisarts, de praktijkondersteuner, de longarts en zo nodig de diëtist en de fysiotherapeut. Deze zorgverleners hebben afspraken met elkaar gemaakt over de uitvoering en samenwerking binnen de ketenzorg COPD.

Meer over zorgprogramma COPD