Dringende hulp van de huisarts buiten kantoortijden?
Bel direct 0900-5009000
Bezoek huisartsenpost Oost-Achterhoek
Huisartsenzorg

HuisartsenOrganisatie Oost-GelderlandHuisartsenZorg Oost-Achterhoek is onderdeel van HuisartsenOrganisatie Oost-Gelderland

De huisarts

In een huisartsenpraktijk is iemand werkzaam die naast de huisarts uw diabetescontrole uitvoert.

De huisarts levert diabeteszorg volgens de 'Zorgstandaard voor diabetes type 2' van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) en volgens de richtlijnen van het Nederlands Huisarts Genootschap. In deze Zorgstandaarden is vastgelegd welke zorg mensen met diabetes moeten krijgen, hoe vaak ze moeten worden gecontroleerd en naar wie ze moeten doorgestuurd bij problemen.

In een huisartsenpraktijk is vaak een praktijkondersteuner of verpleegkundige werkzaam die uw diabetescontrole uitvoert en die hiervoor een aparte opleiding heeft gevolgd. De huisarts wordt door deze praktijkondersteuner goed op de hoogte gehouden. Vanuit de huisartsenpraktijk kan de patiënt, naast eventuele medicamenteuze behandeling ook begeleiding krijgen bij leefstijlaanpassingen zoals gewichtsvermindering of stoppen met roken. Voor meer informatie kunt u terecht bij de huisarts of de praktijkondersteuner.

Gerelateerde links