Dringende hulp van de huisarts buiten kantoortijden?
Bel direct 0900-5009000
Bezoek huisartsenpost Oost-Achterhoek
Huisartsenzorg

HuisartsenOrganisatie Oost-GelderlandHuisartsenZorg Oost-Achterhoek is onderdeel van HuisartsenOrganisatie Oost-Gelderland

Ketenzorg

De beste zorg: persoonlijk en doeltreffend

Kwalitatief goede zorg dichtbij huis

Het aantal chronische patiënten (diabetes, COPD, hart en vaatziekten) neemt snel toe. De huisartsen in de regio Oost-Achterhoek willen kwalitatief goede zorg dichtbij huis voor de inwoners van de regio verwezenlijken door het ontwikkelen, coördineren en faciliteren van hoogstaande zorgprogramma’s voor patiënten met chronische aandoeningen, zoals diabetes, COPD en hart en vaatziekten. 

Hoogwaardige zorg in de huisartspraktijk

De huisartsen worden daarbij ondersteunt door hun lokale huisartsenorganisatie, HuisartsenZorg Oost-Achterhoek. Bij deze organisatie werken verpleegkundige consulenten en kaderartsen die de huisartsen ondersteunen bij deze zorg. Huisartsen in de regio Oost-Achterhoek en hun praktijkondersteuners bieden inmiddels voor vele chronische patiënten hoogwaardige zorg in de huisartspraktijk.

De huisartsen in de regio Oost-Achterhoek zijn zich steeds meer bewust van hun belangrijke rol in de Nederlandse gezondheidszorg. Patiënten, patiëntenorganisaties, overheid en verzekeraars verwachten van huisartsen dat zij garant staan voor een sterke eerstelijns gezondheidszorg.

HuisartsenZorg Oost-Achterhoek maakt dit concreet door: 

  • Een goede samenwerking te stimuleren van huisartsen onderling,
  • Het stimuleren van samenwerking tussen huisartsen en andere eerste- en tweedelijnszorgaanbieders,
  • Het betrekken van de patiënt bij de ontwikkeling en evaluatie van de zorg,
  • De zorg transparant te maken,
  • Voortdurend te werken aan het verbeteren van de kwaliteit en de veiligheid van zorg,
  • Afspraken te maken met de verschillende zorgaanbieders, zodat de patiënt continuïteit van zorg ervaart bij de overgang van de ene naar de andere zorgaanbieder.