Dringende hulp van de huisarts buiten kantoortijden?
Bel direct 0900-5009000
Bezoek huisartsenpost Oost-Achterhoek
Huisartsenzorg

HuisartsenOrganisatie Oost-GelderlandHuisartsenZorg Oost-Achterhoek is onderdeel van HuisartsenOrganisatie Oost-Gelderland

Klachtenbemiddeling

We horen graag van u!

Heeft u een klacht over de huisartsenzorg? Laat het uw huisarts weten. Als deze niet weet  dat u ontevreden bent, kan de huisarts ook niet proberen de klacht op te lossen.

Een klacht kan te maken hebben met het gegeven advies, de behandeling of bejegening door de zorgverlener of de wachttijden aan de telefoon. De klacht kan gericht  zijn tegen de huisarts, doktersassistente, praktijkondersteuner of waarnemend huisarts in de huisartsenpraktijk .

Stappenplan indienen klacht:

Stap 1: Bespreek uw klacht met uw huisarts

Op de website van uw huisarts vindt u informatie over de klachtenregeling van de praktijk en de wijze waarop u een klacht kan indienen.

Stap 2: Inschakelen van een onafhankelijke klachtenfunctionaris

Komt u er samen met uw huisarts niet uit, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Als de praktijk van uw huisarts in het werkgebied ligt van HuisartsenOrganisatie Oost-Gelderland (HOOG), kunt u een beroep doen op de hulp van de onafhankelijke klachtenfunctionaris van HOOG.

De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. Daarbij kiest de klachtenfunctionaris géén partij, maar helpt u en de huisarts om de klacht samen op te lossen. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

U kunt de klachtenfunctionaris bereiken via het secretariaat van de huisartsenorganisatie in de regio's:

Stap 3: Klacht voorleggen aan landelijk erkende geschilleninstantie

Als de klacht ook na bemiddeling van de onafhankelijke klachtenfunctionaris niet naar tevredenheid is afgehandeld, kunt u uw klacht voorleggen aan een landelijk erkende geschilleninstantie. Die doet een bindende uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen.

Elke huisarts in Nederland is aangesloten bij een erkende geschilleninstantie voor huisartsenzorg. De onafhankelijke klachtenfunctionaris (die u heeft geholpen bij stap 2) kan u helpen in contact te treden met de betreffende geschilleninstantie.