Dringende hulp van de huisarts buiten kantoortijden?
Bel direct 0900-5009000
Bezoek huisartsenpost Oost-Achterhoek
Huisartsenzorg

HuisartsenOrganisatie Oost-GelderlandHuisartsenZorg Oost-Achterhoek is onderdeel van HuisartsenOrganisatie Oost-Gelderland

Worden er telefoongesprekken opgenomen?

Waarom en hoelang worden de gesprekken opgenomen en wie hebben er toegang?

Ja, alle gesprekken van mensen die bellen met het 0900-nummer van de huisartsenpost worden automatisch opgenomen en tenminste twee jaar bewaard. De gesprekken worden opgenomen vanaf het moment dat u belt tot het moment dat de verbinding met de triage-assistent of huisarts wordt verbroken.

Mag de huisartsenpost de gesprekken wel opnemen?

Ja, dat mag. Hieraan zijn wel strikte regels gekoppeld, zowel wettelijk als intern bij de huisartsenpost zelf. Zo is het opnemen van de gesprekken gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Binnen Huisartsenpost Oost-Achterhoek gelden strenge regels voor het opnieuw afluisteren van gesprekken.

Wie hebben toegang tot de opgeslagen gesprekken?

In beginsel mogen de gesprekken alleen worden beluisterd door de triagist of de arts die het gesprek heeft gevoerd, door de arts die verantwoordelijk is voor de triagist en door de patiënt die heeft gebeld. Opgeslagen gesprekken mogen alleen worden beluisterd in aanwezigheid van de directeur van de huisartsenpost of een door haar aangewezen leidinggevende. 

Kan ik als patiënt ook mijn gesprek beluisteren?

Dat kan. U kunt bij de directeur van de huisartsenpost een verzoek (laten) indienen om het gesprek tussen u en de huisartsenpost te beluisteren.

Hoe lang worden de gesprekken bewaard?

De gesprekken worden twee jaar bewaard, waarna ze worden vernietigd. Alleen in het geval van een juridische procedure kan een gesprek langer worden bewaard, namelijk tot het moment waarop een definitief oordeel in de procedure is uitgesproken.

 

Redenen opname telefoongesprekken:

  • om te voorkomen dat er misverstanden ontstaan over de juiste gang van zaken, bijvoorbeeld bij een klacht of een verschil van mening over een advies;
  • om gesprekken te kunnen evalueren in het kader van de kwaliteitsbewaking;
  • om telefonische agressie en bedreigingen tegen personeel te kunnen aantonen.