Dringende hulp van de huisarts buiten kantoortijden?
Bel direct 0900-5009000
Bezoek huisartsenpost Oost-Achterhoek
Huisartsenzorg

HuisartsenOrganisatie Oost-GelderlandHuisartsenZorg Oost-Achterhoek is onderdeel van HuisartsenOrganisatie Oost-Gelderland

POH GGZ

Geestelijke gezondheidszorg

Sinds 2014 wordt in veel praktijken geestelijke gezondheidszorg, afgekort tot GGZ, aangeboden in de huisartsenpraktijk door de POH GGZ. Deze gespecialiseerde praktijkondersteuner ondersteunt de huisarts bij het verlenen van zorg aan patiënten met lichte tot matige psychische en/of psycho-sociale klachten. 

Snel de juiste hulp verlenen

De POH GGZ is in het bezit van de juiste kennis om u snel de juiste hulp te bieden bij geestelijke of emotionele klachten. Aan de gesprekken met de POH GGZ zijn voor u geen extra kosten verbonden. Deze vorm van zorg binnen de huisartsenzorg valt onder de basisverzekering en is vrij van eigen risico.

Psychische klachten

Psychische en/of psychosociale klachten komen veel voor. Denk hierbij aan stress, werk-, relatie- en/of opvoedingsproblemen. Of  slecht slapen en veel piekeren. Deze problemen kunnen u in uw dagelijks functioneren belemmeren en de kwaliteit van uw leven negatief beïnvloeden. Dit hoeft niet nodig te zijn, want de meeste klachten zijn ‘met de juiste hulp op de goede plaats’ goed te behandelen.

Behandeling

Indien uw klachten van psychische en/of psychosociale aard heeft, maakt u een afspraak bij uw huisarts. Met hem/haar vindt het eerste gesprek plaats. Samen met u bepaalt de huisarts welke zorg u nodig heeft. Het kan zijn dat de huisarts u zelf behandelt of in contact brengt met de POH GGZ.

Zorgplan

De POH GGZ maakt een goede inventarisatie van uw klachten en problemen. Aan de hand van deze inventarisatie wordt zowel u als uw huisarts geïnformeerd over een mogelijk plan van aanpak. Dit kan zijn een vervolgtraject bij de POH GGZ in de praktijk van uw eigen huisarts, maar het kan ook zijn dat u wordt doorverwezen naar een andere GGZ professional in de Generalistische basis GGZ of Specialistische GGZ. Dit is afhankelijk van de ernst en complexiteit van uw klachten.

Betrokken zorgverleners

Indien uw zorg verleend wordt door de POH GGZ zal er met regelmaat overleg plaats vinden met uw huisarts. Uw huisarts blijft de medisch verantwoordelijke voor de zorg.
Tevens kan het zijn dat de huisarts of POH GGZ, in het kader van uw begeleiding overleg wil plegen met een professional uit de specialistische GGZ, zonder directe doorverwijzing. Dit zal echter alleen plaatsvinden mits u daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

E-health

Een nieuwe ontwikkeling bij de behandeling van psychische klachten is de zogenaamde e-health: dit zijn zorgprogramma’s die via internet worden aangeboden en die u zelf thuis, of met hulp van de POH GGZ kunt volgen. Vraag ernaar bij uw huisarts. U kunt dan thuis op een zelf gekozen moment aan de slag met uw problemen of klachten.

Of uw huisarts gebruik maakt van een POH GGZ, kunt u navragen bij uw huisarts.